• Δημοσκοπήσεις
  • Έρευνες εικόνας
  • Concept Tests
  • Έρευνες αθλητικού περιεχόμενου
  • Exit Polls
  • Μελέτες εκλογικής συμπεριφοράς
  • Διαχρονική παρακολούθηση των τάσεων στο σύνολο της χώρας απο το 1992

Με περισσότερες από 250 πανελλήνιες έρευνες τα τελευταία 20 χρόνια, η Alco αποτελεί ίσως την πλέον γνωστή στην Ελλάδα εταιρεία στο χώρο των κοινωνιών ερευνών και δημοσκοπήσεων.