• Δημοσκοπήσεις
  • Έρευνες εικόνας
  • Concept Tests
  • Έρευνες αθλητικού περιεχόμενου
  • Exit Polls
  • Μελέτες εκλογικής συμπεριφοράς
  • Διαχρονική παρακολούθηση των τάσεων στο σύνολο της χώρας απο το 1992

Με εκατοντάδες πανελλήνιες έρευνες τα τελευταία 30 χρόνια, η Alco αποτελείμία από τις πλέον γνωστές στην Ελλάδα εταιρείες στο χώρο των κοινωνιών ερευνών και δημοσκοπήσεων.