Η αποτύπωση των τάσεων και στάσεων της ελληνικής κοινωνίας και των μεταβολών τους διαχρονικά. Πανελλήνια έρευνα που πραγματοποιείται 11 φορές το χρόνο με δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και πάνω. Η κίνηση των αξιών,  οι θεσμοί, τα πρόσωπα, τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, η εκλογική συμπεριφορά.