Η λειτουργία της ALCO, εκτός από τη γνώση και την εμπειρία των στελεχών της, στηρίζεται και:

  • Σε μελέτη δειγματοληψίας βασισμένη σε ειδική επεξεργασία των στοιχείων της πλέον πρόσφατης απογραφής της ΕΣΥΕ.
  • Σε ειδικά προγράμματα στατιστικής ανάλυσης.
  • Σε προσεκτική επιλογή ερευνητών,  μετά από αξιολόγηση ειδικής δοκιμαστικής περιόδου 30 ημερών, που ακολουθεί την παρακολούθηση σεμιναρίων 18ωρης διάρκειας.
  • Σε μια σταθερή ομάδα ερευνητών (65% με εμπειρία πάνω από 5 χρόνια – 40% ανώτερης και ανώτατης μόρφωσης).
  • Στη λειτουργία ερευνητικού τηλεφωνικού κέντρου με 24 θέσεις εργασίας και ειδική μελέτη δειγματοληψίας για το λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη. 
  • Στην πλήρη εφαρμογή του Κώδικα ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ.
  • Στη διεξαγωγή ειδικού σεμιναρίου και μικρού pilot πριν από κάθε έρευνα.
  • Στον έλεγχο του 30% των ερωτηματολογίων σε καθημερινή βάση (ίσο ποσοστό ερωτηματολογίων για κάθε έναν και όλους τους ερευνητές).
  • Σε μόνιμη ομάδα ελεγκτών και επιθεωρητών.
  • Στη σιγουριά που δίνει η διεξαγωγή δεκάδων χιλιάδων συνεντεύξεων κάθε χρόνο (32.000 το 2017).