Ποσοτική έρευνα που αξιολογεί νέες ιδέες για προϊόντα / υπηρεσίες. Οι ερωτώμενοι βλέπουν διαφορετικές «επιλογές» που έχουν σχεδιαστεί με αυξομείωση των επιπέδων των χαρακτηριστικών τους και στη συνέχεια τους ζητείται να τα ιεραρχήσουν.

  • Αποτύπωση προτίμησης του πελάτη/καταναλωτή σε σχέση με υφιστάμενα.
  • Χαρακτηριστικά του προϊόντος που ενδιαφέρουν.
  • Επίπεδο τιμής που παρουσιάζει υψηλή αποδοχή από τους καταναλωτές